Seirbhísí Gaeilge

Tà Polasaíí Dátheangachais ag Comhairle an Iúir agus Mhúrn. Cuirtear fáilte roimh phobal na Gaeilge feidhm a bhaint as eolas agus seirbhísí na Comhairle trí mheán na Gaeilge. Seo a leanas na cuspóirí feidhme atá ag Comhairle an Iúir agus Mhúrn maidir leis an Ghaeilge:

 • Úsáid agus forbairt na Gaeilge a spreagadh agus a éascú laistigh den chomhairle féin

 • An Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn ar fud cheantar na Comhairle agus i measc an phobail i gcoitinne

 • Stádas na teanga a ardú i gComhairle an Iúir agus Mhúrn féin agus i measc na gcomhlachtaí poiblí eile sa cheantar le léibhéil úsáide na teanga a mhéadú

 • Caighdeán agus inrochtaineacht seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a fheabhsú agus éascú

 • Tacaíocht agus comhairle a thabhairt do phobal na Gaeilge chun forbairt na Gaeilge sa cheantar a éascú

Seirbhísí na Comhairle atá ar fáil i nGaeilge

Is féidir:

 • Litreacha a scríobh chugainn i nGaeilge,
 • Foirmeacha iarratais a chomhlánú i nGaeilge
 • Gaeilge a labhairt linn nuair a chuireann tú scairt orainn
 • Aistritheoir a iarraidh le linn cruinnithe leis an chomhairle
 • Roinnt doiciméad oifigiúil a fháil i nGaeilge
 • Úsáid a bhaint as leagan Gaeilge d’ainmneacha pearsanta
 • Úsáid a bhaint as leagan traidisiúnta de logainmneacha
 • Iarr ar an Chomhairle ainmphláta dátheangach a chur in airde ar do shráid/bhóthar féin

Newry and Mourne District Council is committed to promoting and encouraging the use of the Irish language by the following means:

 • Encourage and facilitate the use and development of the Irish language within the Council
 • Provide advice and support to the Irish language community to facilitate Irish language development in the area
 • Protect and promote the Irish language throughout the Council area and among the wider community
 • Raise the profile of the Irish language in Newry and Mourne District Council and among other public bodies in the areas to increase the levels of language use.
 • To improve the standard and accessibility of public services through the medium of Irish

Council Services that are available through Irish

You can:

 • Write letters to us in Irish
 • Complete forms in Irish
 • Speak to or telephone us in Irish
 • Have a translator at Council meetings
 • Access some official documents in Irish
 • Use Irish personal names
 • Use traditional forms of place-names
 • Ask the Council to erect a bilingual nameplate on your street/road

Treoirlínte le haghaidh Úsáid na Gaeilge sa Chomhairle